Všichni se rodíme s citem pro barvy

Všichni se rodíme s citem pro barvy! Nejen že vidíme barevně, ale dokonce slyšíme barevně, čicháme barevně, chutnáme barevně. Jenže postupem času, většinou mezi 3-5 lety života, náš mozek tyto dráhy odstříhává.

Přesto jsou lidé, kterým tato citlivost vydrží. Potom borůvky stále chutnají fialově, ale také všechny dvojky jsou žluté a šestky červené. Noty G♪ znějí oranžově a noty C♪ modře. Hlasy či doteky některých lidí jsou červené a jiných zase hnědé. Pamatujete si, jak barevně jste vnímali svět ve třech letech?

Jako rozumní dospělí lidé se zabýváme praktickými věcmi a všechno umíme pojmout racionálně. Zkuste ale racionálně vysvětlit slepcům, co je to barva. Možná by nás naopak mnozí slepci překvapili tím, jak dovedou barvy cítit a popsat. Je to snadné 🙂 Protože fyzika dovede barvu změřit. Barva je elektromagnetické záření, fyzikální jev, k jehož popisu postačí slova jako frekvence a vlnová délka.

Barvy zásadně ovlivňují náš život, stav naší mysli, soustředění, emoce, rozhodování při nákupech, výběr partnera. Každá barva působí jinak na psychiku i estetiku. Barva oblečení, vymalování pokoje, umělecká tvorba, identifikace přátel a mazlíčků. Sportovní dresy, vojenské uniformy, včelí úly.  

Víte o tom, že záříte?

Je známý fakt, že barva potřebuje světlo, jinak neexistuje. Barva je vlastnost světla. To znamená, že jestliže má něco nějakou barvu, vychází z toho světlo. Případně to alespoň světlo odráží. Když vidím barvu, vidím světlo.

O podstatě světla víme velmi málo. Bez něj přitom žádnou barvu nespatříme. V šeru, ve tmě je svět šedý. Černá je absence světla, prázdnota, temno. Bez světla by nevznikla žádná fotografie a jen obtížně si lze bez světla představit existenci života.

 

Co je to světlo?

Nevíme, co je světlo. Známe jen některé jeho podivuhodné vlastnosti, a o nich se nezřídka
i věda stydí mluvit. Protože jsou často neměřitelné, překračují meze uchopitelné reality a běžného vnímání.

Jednu vlastnost objevil před 300 lety britský fyzik Isaac Newton: Bílé světlo se při lomu rozkládá na barevné složky. Všechny barvy jsou tedy ukryty v obyčejném bílém světle. Malou část všech barev jsme schopni vidět, větší část tvoří neviditelné spektrum. Jsou i barvy, které nevidíme!

Světlo má svůj příběh a ten vyprávějí v každé zemi jinými slovy. V našich krajích ten příběh začíná takto: „Hned první den stvořil Bůh světlo.“ Protože když na něco není vidět, nestojí to za řeč. Díky světlu (díky Bohu!) je náš život tak barevný. A Boha, který je skrytý v bílém světle, vídáme v různých barvách. Protože on sám to tak chce.

 

Já jsem světlo světa, kdo mne následuje, bude mít život barevný.

(Kristus; Bible, Janovo evangelium 8:12)

 

Dívejte se na svět barevně

První přikázání zní: „Já jsem tvůj Bůh“ – v překladu: „Já jsem tvé světlo. Dívej se na svět barevně.“

Představte si, že se každé slovo obarví hned, jak je vysloveno. Jaké barvy byste viděli? Jak potom souvisí barvy s významem slova? A jak vyjadřují váš osobní pohled na svět? Představte si, jaké by bylo spatřit krásu barev, které jsou nyní okem neviditelné.

Ať žije barevný Bůh!

 

Přijďte na vernisáž výstavy fotografií Projektu 40

V sobotu 7. května 2016 se koná vernisáž výstavy fotografií již 5. ročníku originálního Projektu 40. Místem konání je dominanta Vratislavic nad Nisou – unikátní zauhlovací věž v areálu bývalé továrny na koberce, dnes společnosti Intex. Vernisáž je zároveň tradičně malým happeningem, jehož smyslem je nalézat nové formy a inspirativní místa pro zážitek a setkání ve veřejném prostoru. Čtěte více

Vernisáž pátého ročníku Projektu 40 – pozvánka a informace

Vernisáž pátého ročníku Projektu 40 se koná v sobotu 7.5.2016 ve Vratislavicích nad Nisou u věže Zauhlovačky. Start v 10:00 hodin. Chvilková výstava a happening ve veřejném prostoru.
Tisková zpráva | Plakát (PDF ke stažení)

Kde?

Zauhlovačka – unikátní zauhlovací věž
Vratislavice nad Nisou
v areálu bývalé továrny na koberce, dnes společnosti Intex
viz MAPKA

GPS:
50°44’34.421″N, 15°5’10.020″E
50.7428947N, 15.0861167E

Parkování na parkovišti při hlavní silnici (Tanvaldská) naproti parku nebo u pošty.

Začátek v 10:00 hodin

Vernisáž výstavy fotografií Projektu 40.

Projekt 40 je vynález majitelky vratislavické mikrogalerie Zdeňky M. a letos probíhá již po páté. Výstava fotografií různých autorů je výsledkem výzvyČtyřicet dní do Velikonoc – každý den fotku.

Vernisáž aneb slavnostní zahájení výstavy se odehrává jako docela malýhappening*), na jehož průběhu i obsahu se můžete podílet svou iniciativou. Potěšíte své oko skvělými fotografiemi, které inspirují, osvěží a vrátí zpátky všechny vaše příjemné vzpomínky, zážitky a vůně. Dozvíte se více o fotkách i fotografech, budete mít možnost fotky hodnotit a stát se součástí jedinečného setkání.

Co nabízíme?

 • Výstava fotografií z letošního roku, zpěv, tanec, kejkle, med.
 • Můžete obohatit program svým vystoupením, hrou,apod.
 • Navštívíte zajímavé (ne)známé místo vratislavické zauhlovačky

Co očekáváme?

 • Setkání, zážitek, netradiční sobotní dopoledne, živost, kulturnost, hravost.

Co obléknout? // Dress code

 • Podle počasí, pokud přijdete spíše na konzumaci, tak co nejméně výrazné oblečení, šedé, černé, hnědé, bílé, aby mohli vyniknout „umělci“.
 • Pokud se cítíte jako umělec a chcete obohatit ostatní o svůj kreativní pohled na svět – fotky, hudbu, báseň, oblékněte si oblečení do jednoho barevného odstínu,vlastně stačí doplněk.
  Jde o takovou Ňovinu. Jako doplněk stačí červený ret.

Co přinést s sebou?

 • Něco k zakousnutí (nejlépe domácí bábovku, chleba z vlastní pekárny s pomazánkou nebo marmeládou od babičky, či med od sousedů)
 • oblíbený hrneček, talířek, táceček, proutěný piknikový koš – na pochutiny a nápoje
 • v případě deště deštník, holínky, hadřík na utření židle
 • v případě slunce slunečník, v případě větru větrník
 • hudebníci hudební nástroje, divadelní mistři loutky a kostýmy, recitátoři básně…ať je veselo a pěkný úlet

Více informací podá osobně kurátorka projektu, Zdeňka Matějková: 732 551 200.

Návrhy, ohlasy, zpětná vazba, dojmy, obchodní nabídky, jakož i slova díků či obdivu zašlete tamtéž, eventuelně emailem: ena.k@seznam.cz.


Poznámky pod čarou aneb cizí slova použitá v této pozvánce:

*) Happening [vysl. hepenynk] jako netradiční a provokující umělecká forma vznikl v 60. letech 20. století v USA a je metodou blízkou surrealismu.
Jde o setkání lidí a jejich vtažení, zapojení se do děje. Jde o atmosféru a zážitek. Jde o energii, kterou si každý účastník má v sobě odnést a měnit tak svůj osobní všední prostor k lepšímu. Jde o lidské, duševní i duchovní povznesení člověka.

 • Happening nikdy nemá přesný scénář. Je dynamický, formuje se náhodným rozvíjením děje dle složení a iniciativy přítomných účastníků.
 • Happening je výraz se širší škálou významů. Může označovat mítink, příležitostné mimořádné shromáždění, netradiční uměleckou formu (například divadelní, výtvarnou nebo hudební) se záměrem šokovat nebo provokovat diváky a vtahovat je do akce.
 • Může to být oslava narozenin stejně jako politická demonstrace.
 • Happeningem může být okázalá a mediálně sledovaná umělecká či recesistická akce s účelem se zviditelnit anebo nenápadná tichá iniciativa jednotlivce.
 • Happening je označení akcí, o jejichž smyslu mnozí pochybují a jejichž obsah a smysl není předem domyšlen a deklarován původcem, ale dotváří jej až následná veřejná diskuse.

Život i dobré umění by mělo mít více vrstev. Happening se snaží tyto vrstvy nalézat a propojovat, čímž může vzniknout i lavina těžko předvídatelných událostí.

Přečtěte si v médiích o zauhlovačce

a o sdružení AvantgArt, které se ji snaží vrátit do života.

 

 

Tisková zpráva | Plakát (PDF ke stažení)