Všichni se rodíme s citem pro barvy

Všichni se rodíme s citem pro barvy! Nejen že vidíme barevně, ale dokonce slyšíme barevně, čicháme barevně, chutnáme barevně. Jenže postupem času, většinou mezi 3-5 lety života, náš mozek tyto dráhy odstříhává.

Přesto jsou lidé, kterým tato citlivost vydrží. Potom borůvky stále chutnají fialově, ale také všechny dvojky jsou žluté a šestky červené. Noty G♪ znějí oranžově a noty C♪ modře. Hlasy či doteky některých lidí jsou červené a jiných zase hnědé. Pamatujete si, jak barevně jste vnímali svět ve třech letech?

Jako rozumní dospělí lidé se zabýváme praktickými věcmi a všechno umíme pojmout racionálně. Zkuste ale racionálně vysvětlit slepcům, co je to barva. Možná by nás naopak mnozí slepci překvapili tím, jak dovedou barvy cítit a popsat. Je to snadné 🙂 Protože fyzika dovede barvu změřit. Barva je elektromagnetické záření, fyzikální jev, k jehož popisu postačí slova jako frekvence a vlnová délka.

Barvy zásadně ovlivňují náš život, stav naší mysli, soustředění, emoce, rozhodování při nákupech, výběr partnera. Každá barva působí jinak na psychiku i estetiku. Barva oblečení, vymalování pokoje, umělecká tvorba, identifikace přátel a mazlíčků. Sportovní dresy, vojenské uniformy, včelí úly.  

Víte o tom, že záříte?

Je známý fakt, že barva potřebuje světlo, jinak neexistuje. Barva je vlastnost světla. To znamená, že jestliže má něco nějakou barvu, vychází z toho světlo. Případně to alespoň světlo odráží. Když vidím barvu, vidím světlo.

O podstatě světla víme velmi málo. Bez něj přitom žádnou barvu nespatříme. V šeru, ve tmě je svět šedý. Černá je absence světla, prázdnota, temno. Bez světla by nevznikla žádná fotografie a jen obtížně si lze bez světla představit existenci života.

 

Co je to světlo?

Nevíme, co je světlo. Známe jen některé jeho podivuhodné vlastnosti, a o nich se nezřídka
i věda stydí mluvit. Protože jsou často neměřitelné, překračují meze uchopitelné reality a běžného vnímání.

Jednu vlastnost objevil před 300 lety britský fyzik Isaac Newton: Bílé světlo se při lomu rozkládá na barevné složky. Všechny barvy jsou tedy ukryty v obyčejném bílém světle. Malou část všech barev jsme schopni vidět, větší část tvoří neviditelné spektrum. Jsou i barvy, které nevidíme!

Světlo má svůj příběh a ten vyprávějí v každé zemi jinými slovy. V našich krajích ten příběh začíná takto: „Hned první den stvořil Bůh světlo.“ Protože když na něco není vidět, nestojí to za řeč. Díky světlu (díky Bohu!) je náš život tak barevný. A Boha, který je skrytý v bílém světle, vídáme v různých barvách. Protože on sám to tak chce.

 

Já jsem světlo světa, kdo mne následuje, bude mít život barevný.

(Kristus; Bible, Janovo evangelium 8:12)

 

Dívejte se na svět barevně

První přikázání zní: „Já jsem tvůj Bůh“ – v překladu: „Já jsem tvé světlo. Dívej se na svět barevně.“

Představte si, že se každé slovo obarví hned, jak je vysloveno. Jaké barvy byste viděli? Jak potom souvisí barvy s významem slova? A jak vyjadřují váš osobní pohled na svět? Představte si, jaké by bylo spatřit krásu barev, které jsou nyní okem neviditelné.

Ať žije barevný Bůh!

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Napište číslicí výsledek * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.